fbpx

Апартамент МТ

100 кв.мСофия / 2023

Апартамент МТ

``Формата следва функцията.`` е една от най-известните фрази в архитектурата, изказана от известния американски архитект Луис Съливан.

Функцията преди всичко!

В нашите проекти отдаваме най-голямо значение на функцията. Всички елементи и детайли на интериора за изцяло зависими от разпределението в зоните на апартамента. Работата по Апартамент МТ не е изключение от това правило.

В случаите, когато площта на едно жилище е ограничена поставянето на каквато и да е мебел в пространството е крайно неприемливо. На първо място, мебелите в не особено големите апартаменти е необходимо да бъдат съобразени с функцията, която жилището трябва да има.

Ефект и усещане на пространството

Архитектурният подход в проектирането на интериора е изключително важен. Именно от него зависи в последствие цялостния ефект и усещане на пространството. Това е така, защото и най-добрите детайли и елементи, поставени не на правилното място, губят стойностите си.

100 % от възможностите на пространството

При започване на работа по всеки един наш проект, в това число и Апартамент МТ, разработваме максимален брой варианти. Целта ни винаги е да извлечем 100% от функционалните възможности на пространството, като същевременно взимаме предвид и индивидуалните предпочитания на собствениците.

Всяко помещение е функционално, с правилното разпределение!

Правилното разпределение на помещенията е основата на архитектурното проектиране. Именно върху нея, в последствие следва да бъде надграден и дизайна на отделните елементи.

Original Image
Modified Image