fbpx

Апартамент СМ

Приехме поредното предизвикателство, да покажем различен подход в обособяването на помещенията в този апартамент. Този проект е пример, как и без изграждането на стени в едно жилище е възможно проектирането на различни функционални зони.

Експеримент със стените!

В забързаното ежедневие, в което живеем е изключително малко времето, което може да прекараме с най-близките ни хора-семейството. Стената, която е по-скоро символ на преграда, се явява и пречка в общуването между хората. Но не и Апартамент СМ!

Решението се плъзга

Затова и при работата си по Апартамент СМ подходихме експериментално, като заменихме стените с плъзгащи врат, позволяващи постоянно да се променя пространството спрямо конкретните желания.

Да излъжем пространството

Чрез този проект се опитахме да покажем как може да „излъжем“ пространството, за да изглежда по-голямо. Чрез отваряне или затваряне на определени зони, живущите в този апартамент сами да могат да трансформират помещенията.

Зони, вместо различни стаи

Това създава и възможността за по-голяма дневна част, в която могат всички да се събират заедно и да общуват, но без да губят опцията за лично пространство. Преминавайки от една зона в друга да нямат усещането, че влизат в различни стаи, а по-скоро, че са в едно общо помещение.

Да бъдем адаптивни!

Създаване на едно модерно пространство, което може да се адаптира според нуждите, дава възможност на живеещите в него да прекарват времето си пълноценно заедно.

Ролята на светлината

И не на последно място – ролята на светлината. Концепцията с отваряне на всички врати и обединяването на всичките зони, позволява преминаването на светлината навсякъде в апартамента.

Разработка на индивидуални и специфични детайли

Реализацията на тази идея е свързана с разработването на индивидуални и много специфични детайли, както в изграждането на самите инсталации, така и при създаването на различните елементи от интериорното обзавеждане. Ние можем да си позволим този подход, благодарение на нашата собствена база – манифактура, която ни дава възможност да експериментираме, с цел търсене на по-добри и по-сложни решения.

Апартамент МТ

``Формата следва функцията.`` е една от най-известните фрази в архитектурата, изказана от известния американски архитект Луис Съливан.

Функцията преди всичко!

В нашите проекти отдаваме най-голямо значение на функцията. Всички елементи и детайли на интериора за изцяло зависими от разпределението в зоните на апартамента. Работата по Апартамент МТ не е изключение от това правило.

В случаите, когато площта на едно жилище е ограничена поставянето на каквато и да е мебел в пространството е крайно неприемливо. На първо място, мебелите в не особено големите апартаменти е необходимо да бъдат съобразени с функцията, която жилището трябва да има.

Ефект и усещане на пространството

Архитектурният подход в проектирането на интериора е изключително важен. Именно от него зависи в последствие цялостния ефект и усещане на пространството. Това е така, защото и най-добрите детайли и елементи, поставени не на правилното място, губят стойностите си.

100 % от възможностите на пространството

При започване на работа по всеки един наш проект, в това число и Апартамент МТ, разработваме максимален брой варианти. Целта ни винаги е да извлечем 100% от функционалните възможности на пространството, като същевременно взимаме предвид и индивидуалните предпочитания на собствениците.

Всяко помещение е функционално, с правилното разпределение!

Правилното разпределение на помещенията е основата на архитектурното проектиране. Именно върху нея, в последствие следва да бъде надграден и дизайна на отделните елементи.

Original Image
Modified Image

Апартамент МС

За нас като архитекти водеща роля при проектирането на интериор е функцията. Тя е гръбнака на последващото изграждане на пространството. Дизайнът и декорацията на елементите е на втори план, защото ако е сбъркана от самото начало функцията, то в последствие грешката ще се мултиплицира.

Да извлечем 100% от пространството

Наличието на коридори, малки складове и дрешници в средно голямото жилище „изяжда“ от реалната площ и се образуват непълноценно използвани зони. Нашата цел е да извлечем 100% от възможностите на даденото пространство, като изключително детайлно и прецизно проектираме отделните зони в жилището. Точно това се случи при реализирането на Апартамент МС.

Различни зони, които могат да участват активно или пасивно в дневната

Преминаването от коридора през кухненската зона към дневната на Апартамент МС не създава усещането за граници между тях, а по-скоро за едно общо помещение. Посредством плъзгащите се врати на кухнята, създадохме възможност тя да присъства „активно“ или „пасивно“ в дневната зона, спрямо желанията на обитателите.

При проектирането сме се опитали да извлечем максимална фунцкионалност.

В последствие тази функционалност бе допълнена от индивидуално разработени детайли и елементи. Всички те са реализирани в нашата собствена база.

От скица до идея

„Прекрояването“ на едно жилище, така че то да отговаря на нуждите и желанията на собствениците си е творчески процес, който изисква време, опит и познаване на възможностите. В случая с Апартамент МС, разместихме отделните кътове. Като с това на пръв поглед просто действие, успешно създадохме максимално функционално пространство.

Original Image
Modified Image

Апартамент 7

Архитектурният подход в проектирането на интериора е изключително важен, правилното разпределение на помещенията е основата на архитектурното проектиране, върху която след това се надгражда и дизайна на отделните елементи.

Най-добрата функционалност за апартамента

При реализирането на Апартамент 7 проектирахме различни функционални зони, всяка от тях с независим вход. Същевременно, обаче при преминаването от една зона в друга липсва усещането за отделни помещения. След като опитахме да създадем най-добрата функционалност на апартамента, решихме да покажем различен подход в дизайна на детайлите и елементите в него.

Промяна на интериора спрямо начина и времето на ползване

Създадохме ритъм от плъзгащи пана, което позволява моментна промяна на интериора, спрямо начина и времето на ползване. За нас беше предизвикателство да изработим тези пана. Те са своеобразни съвременни витражи, които едновременно играят основна роля във функцията, както и превръщат в основния акцент в апартамента. Също така, благодарение на прозрачната им същност светлината може да преминава през тях и да достига до максимална част от пространството.

Original Image
Modified Image

Експериментиране

Взехме решението да експериментираме с цветовете и формите на елементите от интериора. Основната ни цел бе да създадем барокова пищност, възприемайки пространството като картина, нетипична за модерния интериор.

Рамка на картина

Графичните пана – витражи, контрастират на фона на тази богата палитра. По този начин се получи усещането за рамка на картина.

Индивидуални елементи

Още при самото проектиране на Апартамент 7 се опитахме да извлечем максималната функционаност на пространството. В последствие я допълнихме с индивидуално разработени детайли и елементи, реализирани в нашата собствена база.